Na telefoni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производи .
 
 
 
 
 
 
 
Бекатоните поседуват сертификат IASS, :RES. C 2020-2022. IASS:2019-2023.
Се употребуват за патеки тротоари и стази.
Вградувањето е со песочна подлога.
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm 3D - дизајн 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm 3D - дизајн 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm микс колор
20х30х6
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm 8-аголен
10х10 бели
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm комбинација
20х20 со 10х10
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm микс колор
20х40х6
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm микс колор
30х60х6
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm микс колор
40х40х6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бекатон 6cm пирамида
20х20
 
 
 
 
 
 
 
 
Ивичњак 6cm
20х50х6
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATE
IASS:2019-2023