ЈАВЕТЕ СЕ

+389 70 378 958

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

azemvelija@hotmail.com

icon

Производи .

icon

Производи .

Бекатоните поседуват сертификат IASS, :RES. C 2020-2022. IASS:2019-2023.Се употребуват за патеки тротоари и стази.
Вградувањето е со песочна подлога.

Бекатон 6cm 3D - дизајн 1

Бекатон 6cm 3D - дизајн 2

Бекатон 6cm микс колор20х30х6

Бекатон 6cm 8-аголен 10х10 бели

Бекатон 6cm комбинација 20х20 со 10х10

Бекатон 6cm микс колор 20х40х6

Бекатон 6cm микс колор 30х60х6

Бекатон 6cm микс колор 40х40х6

Бекатон 6cm пирамида 20х20

Ивичњак 6cm 20х50х6

CERTIFICATEIASS:2019-2023